Αποποίηση Ευθυνών

760x500Οι ενεργειακοί καθαρισμοί και θεραπείες της GrecoDow® είναι αυτοθεραπείες που έχουν βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι μπορούν να βοηθήσουν τους πάντες. Η θεραπευτική διαδικασία είναι διαφορετική για τον καθένα και τα αποτελέσματα δεν μπορούν ποτέ να εγγυηθούν ή να κατευθυνθούν προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή χρονικό πλαίσιο. Οι θεραπευτές που εφαρμόζουν τις θεραπείες δεν είναι εκπαιδευμένοι να σας συμβουλεύσουν για σοβαρά ή χρόνια ιατρικά θέματα και δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τις συμβουλές του γιατρού ή ψυχοθεραπευτή σας ή να σταματήσουν ή να αλλάξουν το φάρμακο ή την θεραπεία που σας έχει συνταγογραφηθεί.

Οι τιμές που αναφέρονται για τις διαθέσιμες συνεδρίες μας αποτελούν σημείο αναφοράς ως προς το επίπεδο δεξιοτήτων του συμβούλου, τους τυπικούς χρόνους που απαιτούνται και τα ποσά που μπορεί να είναι απαραίτητα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της θεραπευτικής σας εμπειρίας. Η ζωή κάθε ατόμου ποικίλλει ως προς τα θέματα και την υποστήριξη που έχει καθώς κάθε άτομο βιώνει διαφορετικούς βαθμούς ευκολίας ή δυσκολίας στην κατανόηση και την απομάκρυνση αρνητικών σκέψεων και προτύπων. Συνεπώς, το να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους στο πώς διαχειρίζονται τα προβλήματά τους δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Ο στόχος είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας με τον πιο αποτελεσματικό, ωφέλιμο και έγκαιρο τρόπο, σεβόμενοι την αλήθεια και τον έμφυτο ρυθμό μας. Κάποια πράγματα μπορεί να συμβούν ακαριαία ενώ άλλα μπορεί να απαιτήσουν επαναλαμβανόμενη προσπάθεια. Αυτή είναι η φύση της αλλαγής και των θεραπειών. Ο σκοπός θα  μας πρέπει να είναι «να κάνουμε ό, τι απαιτείται, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο χωρίς να υπολογίζουμε χρόνο και προσπάθεια, μέχρι να ολοκληρωθεί».

Ξένια Ιωαννίδου, Ιδρυτής & Master Teacher
GrecoDow® & GrecoMastery® Educational Systems