Τι είναι εκκρεμοσκοπία;

Dowsing with a Pendulum

Τι είναι εκκρεμοσκοπία ή ντάουζινγκ (dowsing);

Η μέθοδος ανίχνευσης, καθαρισμού και θεραπείας της αρνητικής ενέργειας μέσω του εκκρεμούς ή των ράβδων, λέγεται εκκρεμοσκοπία, ραβδοσκοπία, ραδιαισθησία ή dowsing, στην πιο γνωστή ανά τον κόσμο μορφή του. Οι χρήστες εργαλείων ραδιαισθησίας λέγονται στα αγγλικά dowsers ή diviners (από το divining) και στα ελληνικά εκκρεμοσκόποι αν χρησιμοποιούν εκκρεμές και ραβδοσκόποι αν χρησιμοποιούν ράβδους. Οι ράβδοι χρησιμοποιούνται συνήθως για την εύρεση νερού ή μετάλλων, κάτι που είδαμε στην ταινία The Water Diviner με τον Ράσελ Κρόου (Russell Crowe).

Η εκκρεμοσκοπία βασίζεται στην σύνδεση τον Ανώτερο Εαυτό, μια επιτροπή φωτεινών οντοτήτων υπεύθυνη να μας βοηθήσει να διεκπεραιώσουμε τις εν ζωή εργασίες και στόχους μας. Το εκκρεμές, που λειτουργεί ως δέκτης και πομπός πληροφοριών, υπερβαίνει τον συνειδητό νου και αντλεί πληροφορίες από το υποσυνείδητο εκεί όπου υπάρχουν αποθηκευμένα τα «Ακασικά Αρχεία» (το βιβλίο της ζωής μας).

Ειδικά διαγράμματα χρησιμοποιούνται για να αντληθούν σήματα ή ενδείξεις από το υποσυνείδητο, οι οποίες μετά πρέπει να ερμηνευθούν. Το επίπεδο του φόβου ή του εγώ μπορεί να παρέμβει στην διαύγεια των πληροφοριών που λαμβάνονται ή να προκαλέσει αστάθεια στην ροή του καναλιού. Η επιτυχία του εκκρεμοσκόπου ή ραβδοσκόπου έγκειται στη διατήρηση ενός καθαρού καναλιού, στην σωστή ερμηνεία των ενδείξεων και στην επαρκή γνώση του, περί της ψυχοσύνθεσης για να κατανοήσει την φύση του ανθρώπου καθώς «εξυπηρετεί» άλλους με την ιδιότητα του θεραπευτή. Αυτό το σύνθετο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναδεικνύουν ή καταρρίπτουν τις δυνατότητες του εκκρεμοσκόπου.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, εκτός από την εκμάθηση του υλικού και της μεθόδου, οι μαθητές λαμβάνουν πολλαπλές μυήσεις για να τους βοηθήσουν να περιηγηθούν στα μεταφυσικά πεδία. Ωστόσο, η εξάσκηση, η επιμονή και η ταπεινότητα συγχρόνως με μια ζωή πνευματικής ακεραιότητας, θα είναι οι τελικοί κριτές για το αν κάποιος μπορεί ή όχι να εκκρεμοσκοπεί με επιτυχία και συνεχή διαύγεια.

Ένας άλλος τρόπος να αντιληφθούμε το εκκρεμές είναι όπως μια κεραία τηλεόρασης που μπορεί να λάβει αόρατα κύματα και να τις μετουσιώσει σε εικόνες. Αυτό ίσως έχει να κάνει με το εγγενές ηλεκτρικό ρεύμα του εγκεφάλου μας που μπορεί επίσης να λειτουργεί ως δέκτης (receiver) του εκκρεμούς που χρησιμεύει ως πομπός (transmitter) και ανιχνευτής (detector).

Αλλά ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το εκκρεμές, μπορούμε να επωφεληθούμε από την χρήση του. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις εσωτερικές λειτουργίες μιας τηλεόρασης ή ενός ραδιοφώνου, αλλά παρ’ όλα αυτά τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό ή μυστικιστικό στη χρήση του εκκρεμούς, και μπορεί να μείνετε έκπληκτοι από την ακρίβειά του, με την προϋπόθεση ότι έχετε εκπαιδευτεί και μυηθεί σωστά και το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους νόμους της ευλάβειας. Περισσότερες πληροφορίες για την λανθασμένη χρήση της εκκρεμοσκοπίας μπορούν να βρεθούν στη σελίδα μας «Τι δεν είναι εκκρεμοσκοπία».

Ξένια Ιωαννίδου
Δασκάλα & Σύμβουλος Εναλλακτικών Θεραπειών
Ιδρυτής της GrecoDow® Educational Systems