Πως γίνεται;

Πως δουλεύει η GrecoDow®;

H GrecoDow® είναι μια πνευματική θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί την σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό, ένα εκκρεμές και μια σειρά από ειδικά διαγράμματα για εκκρεμοσκοπία σε διάφορους τομείς της ζωής. Για μια οπτική παρουσίαση της GrecoDow® παρακαλώ δείτε το παρακάτω εικονική παραουσίαση. Για να περιηγηθείτε:

  1. Πατήστε τις κουκκίδες κάτω από τις φωτογραφίες ή
  2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην αριστερή-δεξιά πλευρά των φωτογραφιών