Οι Χρεώσεις μας

Wooden Blocks with the text: Fees

Οι χρεώσεις μας:

*ΌΛΕΣ οι συνεδρίες κοστίζουν 60€ την ώρα. Οι χρεώσεις που αναφέρονται σε κάθε συνεδρία είναι ενδεικτικές και βασίζονται στον εκτιμώμενο χρόνο που πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει η συνεδρία. Όμως, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, όπως και τα θέματα που τον απασχολούν. Έτσι το τελικό κόστος για την συνεδρία σας θα υπολογιστεί, στο τέλος της συνεδρίας σας.

Η δομή των χρεώσεων μας βασίζεται στα εξής:

  • Ο χρόνος που απαιτείται για μια Αρχική Έρευνα & Θεραπεία είναι συνήθως 3 ώρες οι οποίες μπορεί να γίνουν σε μία συνεδρία ή πολλές, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα θέματα και τις ερωτήσεις που έχετε.
  • Η δομή των χρεώσεων για τις συνεδρίες καθορίζεται σύμφωνα με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται για τη δική μας γεωγραφική κοινότητα. Επομένως, οι χρεώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και το εκπαιδευτικό επίπεδο του θεραπευτή. Παρόλα αυτά, ο κάθε θεραπευτής είναι υπεύθυνος/η για τη δική του πρακτική και τιμολογιακή στρατηγική.
  • Οι ώρες και οι αμοιβές που καθορίζονται για κάθε συνεδρία βασίζονται στους μέσους χρόνους συνεδριών, αλλά αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.
  • Η πλήρης πληρωμή πρέπει να γίνει πριν από τη συνεδρία για on-line συνεδρίες ή κατά την λήξη της κατ’ ιδίαν συνεδρίας.
  • Ο χρόνος που απαιτείται για τη ολοκλήρωση της συνεδρίας και της αναφοράς καθαρισμού είναι ο ίδιος για τους καθαρισμούς που γίνονται αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως. Η αναφορά για τους καθαρισμούς εξ αποστάσεως θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου.
  • Η δομή των χρεώσεων που αναφέρεται παρακάτω βασίζεται στον χρόνο, την εκπαίδευση και το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης κάθε θεραπευτή και όχι για την ίδια τη θεραπεία. Η θεραπεία GrecoDow® είναι μια πνευματική θεραπεία αυτοίασης και οι θεραπευτές που τις εξασκούν, είναι υποστηρικτικοί οδηγοί στο θεραπευτικό σας ταξίδι.
  • Για να κατανοήσετε τις χρεώσεις και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται στα επίπεδα εκπαίδευσης, ανατρέξτε στην σελίδα μας: «Επίπεδα εκπαίδευσης» που βρίσκονται κάτω από τον τίτλο Σεμινάρια