Επίπεδα Εκπαίδευσης

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις εκπαιδευτικές ενότητες της μεθόδου GrecoDow® με τους χρόνους των σεμιναρίων και τους αντίστοιχους τίτλους εκπαίδευσης.