Όραμα & Αποστολή

mission-and-vision

Το όραμα μας είναι να:

Δημιουργήσουμε μια κοινότητα δυναμικών και εξαιρετικά αποτελεσματικών ατόμων και πολιτών του κόσμου που εργάζονται για την ευεξία όλων και ενός κόσμου πιο ευγενικού και συμπονετικού. Καθώς οι θετικές αλλαγές πραγματοποιούνται μέσα μας, δημιουργούν ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης μπορεί να γίνει αισθητό σε παγκόσμιο επίπεδο. Και παρόλο που μεμονωμένα είμαστε μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό, ενωμένοι, μπορούμε να υλοποιήσουμε μεγάλες αλλαγές.

Η αποστολή μας είναι να:

  1. Αυξήσουμε την αυτογνωσία, την αυτάρκεια και την ενδυνάμωση όλων μέσω υπεύθυνης δράσης και πάντα με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Ανώτερου Εαυτού και του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
  2. Έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα Ακασικά Αρχεία για να έχουμε πλήρη εικόνα ολόκληρου  του «Βιβλίου της Ζωής» για μια ακριβή εικόνα της ολότητας μας.
  3. Σας βοηθήσουμε καθαρίζοντας όλα όσα δεν είναι ωφέλιμα ή ευθυγραμμισμένα με την πραγματική σας υπόσταση, ώστε να λάμψετε.
  4. Υποστηρίξουμε το ταξίδι αυτοπραγμάτωσής σας με αγάπη και φροντίδα ώστε να εκδηλώσετε τις μέγιστες δυνατότητές σας και να εκπληρώσετε τον σκοπό της ζωής σας.
  5. Προωθήσουμε μια υψηλότερη συνειδητότητα για τον πλανήτη μας που βασίζεται στην αυτογνωσία και την γνώση, την αλήθεια και την αυτοενδυνάμωση μέσω της θεραπείας και της θετικής αλλαγής του κάθε ατόμου.

Ξένια Ιωαννίδου, Ιδρυτής & Master Teacher
GrecoDow® & GrecoMastery® Educational Systems