Ancestral DNA

(1 customer review)

600.00

*Οι χρεώσεις για κάθε συνεδρία  βασίζονται στον εκτιμώμενο χρόνο που πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει η κάθε συνεδρία. Η πραγματική χρέωση γίνεται ανάλογα με τον χρόνο που χρειάζεστε και τις ερωτήσεις που έχετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην σελίδα «Οι χρεώσεις μας»

SKU: 226 Category: Tags: , , , ,

Description

In this 3–4-hour session, we will take a very thorough look into your ancestral DNA and family tree and we will identify what inherited programming you have selected to manifest and work with, in the here and now.

We inherit from our ancestors the negative potential of programs and blocks to positive expression which we store as code in our DNA. This becomes part of our subconscious mind and is registered in our «Akashic Records» as possible lessons for us to choose from.

Through the «Ancestral DNA» session and always with the help of our «High Self», we will research & identify all these patterns of behavior. Research into past lives for some of these individuals or programs may be necessary and could be part of your healing journey and something to consider for another time. Information about this can be found in our «Relationship Research» and «Program Research» sessions.

We inherit all types of ancestral influences even from 9 generations back. There are 511 individuals on each parental side; therefore, we may have negative influences coded in our DNA from 1012 ancestors in total and then, through our own free will, can choose to activate these or not.

These heavy influences contribute to our general soul package and impose limitations in all areas of our lives, in ways we feel but cannot imagine. They affect us to the level we are susceptible to them and their inherent strength. They express themselves through our emotions, defense mechanisms and thought patterns. They are reinforced through our daily interactions from day one and gain strength through the high emotions we have and their repetition.

The good thing is that their strength might wane over time, so most of the influences come from relatives closest to us in our family tree. This doesn’t mean that the existence of negative programming from far away ancestors should not be considered. We can choose to manifest any programming from any one of these ancestors.

It is therefore very important, to remove all influences, from all ancestors and from all time frames. An awareness of these patterns is very crucial to their transmutation since it allows us to see what we’ve inherited and what we chose to manifest. We are not victims of our circumstances but magnificent creators of our destiny. Owning our journey allows us to shift all that is not aligned with our higher purpose.

The «Ancestral DNA» session helps us understand and clear this negative dynamic and its influences. This session is very much needed for all those who feel unwarranted heavy energy in their soul, have problems in their relationships, or feel stuck without cause. The benefits of this session will really surprise you. We have seen people shift their point of view on life totally and solved problems they thought were beyond repair. If you feel this is something you want to change, DON’T WAIT …book your session now!

1 review for Ancestral DNA

 1. Ελένη Π

  Η θεραπεία καθαρισμού του γενεαλογικού δέντρου, ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Η αναδρομή στις 9 γενεές των προγόνων μου (και από τους δύο γονείς μου), ήταν μια εντυπωσιακή διαδικασία, αρχικά γιατί ικανοποιούσε στοιχεία της περιέργειάς μου. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι χαρακτήρες είχαν, ώστε να έχω εγώ σήμερα αυτή την ιδιοσυγκρασία. Η θεραπεύτριά μου μού εξήγησε, ότι είναι μικρό το ποσοστό της κληρονομικότητας. Παρόλα αυτά όμως, στην πορεία ένιωσα ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας περιγράφονται στοιχεία της δικής μου ζωής και της προσωπικότητας μου.

  Ιδιαιτέρως μάλιστα, σε ορισμένα σημεία, μου φάνηκε σαν να έλυσα έναν γρίφο. Για παράδειγμα, σε θέματα υγείας, αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία, που αφορούσαν περιορισμούς στη θεραπεία και την ίαση, κληρονομικό από κάποια προγιαγιά μου… Επειδή προσπαθώ κατά καιρούς να βελτιώνω την υγεία μου σε διάφορους τομείς, και πάντα κάνω αρκετό κόπο, μου φάνηκε σαν να βρήκα την αιτία. Αλλά το κυριότερο, ένιωσα ότι βρήκα τη λύση. Καταχωρήθηκε τόσο λυτρωτικά στο μυαλό μου, ώστε θεωρώ ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά πρόβλημα σε οποιαδήποτε θεραπεία.

  Επίσης θεωρώ την θεραπεία αυτή ευεργετική για τον καθένα, διότι κάθε ίχνος ασύμφωνης ενέργειας που εντοπίζεται από γενιά σε γενιά, «μετουσιώνεται» στην κατάλληλη σύμφωνη, θετική, δημιουργική ενέργεια, αυτή την ενέργεια που βοηθά εξαιρετικά στην βελτίωση της ζωής μας σε όλα τα επίπεδα.

  Θα μπορούσα να περιγράψω πολλά ακόμα παραδείγματα από την διαδικασία της θεραπείας όπως την έζησα εγώ, αλλά θα ήταν ίσως κουραστικό. Θα κλείσω μόνο λέγοντας ότι είχα μια υπέροχη, ανακουφιστική αίσθηση για αρκετές μέρες ακόμα μετά την συνεδρία… Και μπορεί τώρα να μην τα θυμάμαι όλα αναλυτικά, όμως ξέρω ότι με τα «εμπόδια» από το παρελθόν «ξέκοψα» για πάντα.

  Translation of the above comment
  The DNA session and the clearing of my family tree was a revelation for me. Going back 9 generations of my ancestors (from both my parents), was an impressive process, initially because it satisfied elements of my curiosity. Who were these people, what personalities did they have, so that I have this temperament today. My therapist explained to me that the percentage of heredity is small. Nevertheless, in the process, I felt that during the healing session, elements of my own life and personality were described.

  In particular, in some places, it seemed to me as if I had solved a riddle. For example, in health matters, some information was mentioned, concerning blocks to treatment and healing, inherited from one of my great-grandmothers… Because I try from time to time to improve my health in various fields, and I always make enough effort, it seemed to me that I found the cause. But most importantly, I felt that I had found the solution. It was so liberating in my mind that I believe I will never have a problem with any treatment again.

  I also find this session beneficial for everyone, because every trace of dissonant energy that is found from generation to generation, is “transformed” into the appropriate consistent, positive, creative energy, this energy that helps tremendously to improve our lives on all levels.

  I could describe many more examples from the session and the proccess as I experienced it, but it might be tedious. I will close by saying that I had a wonderful, comforting feeling for several more days after the session… And now I may not remember everything in detail, but I know that with the “obstacles” from the past I have “cut them off” forever.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…